середа, 12 квітня 2017 р.

Це нашої історії рядки: Українська революція
1917 – 1921 років.

( виставка – хроніка ) .


І. Доба Української Центральної Ради.
( березень 1917 – квітень 1918 ).

Цитата : « Центральна Рада мала служити переважно національним центром, вона
мала завдання зібрати всі сили, які мало українство, тими силами привести
маси до національної свідомості… спираючись на це, творити соціальну
перебудову відповідних наших, національних формах».
Володимир Винниченко « Відродження нації»
1.Про заходи з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років [ Електроний ресурс ] : Указ Президента України, 22.01.2016 № 17/ 2016// Президент України П.Порошенко: офіційне інтернет – представництво. – Режим доступу: president. gov. ua
2.Винниченко, В. Відродження нації / В.Винниченко, відп. за випуск Н.П. Ганнип. – т.ІІ. – Київ: Видавництво політичної літератури, 1990. – 328с.
3."Мужність творити перемогу, єдність творить переможених" : Звернення Президента до українського народу з нагоди відзначення 100-річчя подій Української революції 1917-1921р.р. // Урядовий кур'єр. – 2017. – 18 березня. – С.2
4.Нариси історії Української революції 1917-1921 років. : кн. 2 / ред. кол. В.А. Смолій, Г.В. Боряк, В.Ф. Верстюк, С.В. Кульчицький та ін.. – Київ: Наукова думка, 2012 - 464с.
5.Нариси історії Української революції 1917- 1921 років: кн. 1 / ред. кол. В.А. Смолій, Г.В. Боряк, В.Ф. Верстюк, С.В. Кульчицький та ін. – Київ: Наукова думка, 2012. – 386с.


ІІ. Доба Гетьманату ( квітень – грудень 1918 ).

1.Винниченко, В. Відродження нації / В.Винниченко, відпов. за випуск Н.П.Ганнип. – т.3. – Київ: Видавництво політичної літератури, 1990. – 342с.
2.Мазепа, І.П. Україна в огні й бурі революції 1917-1921: ІІ. Зимовий похід ІІІ. Польсько-український союз. Кінець збройних змагань УНР / І. П. Мазепа. – Дніпропетровськ: Січ, 2002 – 334с.
3.Терещенко, Ю. Консервативна революція гетьмана Павла Скоропадського / Юрій Терещенко // Український тиждень. – 2017. №8. – С.36-40
4.Україна. Незалежність здобута і втрачена: до 100-річчя подій Української революції 1917-1921р.р.: історичне досьє. – Миргород, 2017. – 46с.
5.Чорний, В. Століття перемог і порядок / Володимир Чорний // Літературна Україна. – 2016. – 29 грудня. – С.5

ІІІ. Доба Директорії ( грудень 1918 – листопад 1921 )

1. Горак, В.Трилогія про Українську революцію 1917-1921р.р. / Володимир Горак //
Літературна Україна. - 2016. - № 15. – С.14
2.Солдатенко, В.Ф. Українська революція: концепція та історіографія (1918-1920рр.) / В.Ф. Солдатенко. – К: Пошуково-видавниче агентство " Книга Пам'яті України "; Видавничий центр " Просвіта ", 1999. – 508с.: іл..
3.100-річчя подій Української революції 1917-1921 років і 25-річчя незалежності України присвячується: уривки з історично-документального роману О.Ветрова
«На скрижалях долі» // Слово просвіти. - 2017. - 9-15 березня. – С.7
4.«Я вірю, що Україна, як держава буде»: до 135-річчя від дня народження Симона
Петлюри // Урядовий кур'єр. - 2014. - 17 травня. – С.19


IV. Визначні діячі Української революції 1917-1921 років (історія, олюднена постатями)


1.Ворона, П.В. Симон Петлюра – від контроверзи до порозуміння / В.П. Ворона, А.М. Мучник, В.Я. Ревечук; за зач. редакцією П.В. Ворони. – Полтава: Видавець ПП Шевченко Р.В., 2010.- 102 с.
2.Гетьманат Павла Скоропадського: історія, постаті, контро версії: Всеукраїнська наукова конференція 19-20 травня 2008 р.- Київ: Видавництво імені Олени Теліги 2008. – 320 с.
3.Савченко, В.А. Павло Скоропадський / Савченко В.А. – Харків: ТОВ«ПЕТ»,2013 – 128 с.
4.Савченко, В.А. Нестор Махно / Савченко В.А. – Харків: ТОВ «ПЕТ», 2013. – 128 с.
5.Сергійчук, В.І. Симон Петлюра / В.І. Сергійчук. – К.:Україна, 2004. – 448 с. (Українські державники): іл..
6.Шаповал, Ю., Верба, І.Михайло Грушевський / Юрій Шаповал, Ігор Верба. - К.: Видавничій дім "Альтернативи", 2005. – 352 с.: іл.

V. Українська революція 1917-1921 років в художніх творах.

1.Кокотюха, А. Червоний: роман / Андрій Кокотюха; передм. В. Кіпіані. – Харків: Книжковий Клуб "Клуб Сімейного дозвілля", 2012 – 320 с.: іл.
2.Пеунов, В. Таке коротке, довге життя: роман-факт / Вадим Пеунов. – Донецьк: Альфа: прес, 2005. – кн. 2. – 352 с.
3.Рябий, М.О. Ще не вмерла Україна: роман / Микола Рябий. – К.: Український письменник, 1994. – 286 с.
4.Самчук, У.О. Волинь: роман / Улас Самчук, післямова С. Пінчука. – К.: Дніпро, 1993. – 334 с.
5.Сосюра, В.М. Третя Рота: роман / Володимир Сосюра; упорядкув. та примітки Сергія Гальченка; післямова Ніни Бернатської. – К.: Знання, 2012. – 351 с.: іл.
6.Шкляр, В. Залишенець: Чорний ворон: роман / Василь Шкляр. – Харків: Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля" 2014. – 432 с.
7.Яновський, Ю.І. Майстер корабля. Вершники: літературно-художнє видання / Юрій
Яновський. – Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2008. – 352 с.: іл.